Klauzula poufności e-mail

E-mail Klauzula poufnościTen adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą zawierać informacje, które są chronione prawami własności intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

 

Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji, informacje te mogą zostać przechwycone, uszkodzone, zagubione, zniszczone, dostarczone z opóźnieniem, niekompletne lub zawierać wirusy. Nadawca zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej wiadomości i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika, które powstają w wyniku przesyłania wiadomości e-mail. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Rotex Ełk