Niszczenie Dokumentów

 

 

 

Ktoś możesz postrzępić papier, my NISZCZYMY DOKUMENTY NIEODWRACALNIE

Nasza ulotka do pobrania (PDF)

 

 

Wzór zlecenia na niszczenie dokumentów

 

 

  

Aby spalać papier w kotłowni powinni Państwo  posiadać zezwolenie na odzysk odpadów, ponadto  odpady te nie zostały ujęte w art. 49a ust. 1 ustawy o odpadach, czyli do pieca stosuje się przepisy rozdziału o termicznym przekształcaniu odpadów - jak do współspalarni odpadów.
Dodatkowo organem właściwym byłby w tym przypadku marszałek województwa i macie  Państwo przez to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu jest obowiązkowe...

 

 

 

Wszystkie firmy posiadają poufne dane. Są nimi cenniki, dane sprzedaży, szkice ofert i korespondencji, nawet notatki służbowe zawierają informacje o działalności firmy, które zainteresowałaby konkurencję. Również kontrahenci powierzają Państwu ważne informacje. Oczekują byście zachowali szczególną ostrożność by chronić ich informacje (zniszczyć) zanim zostaną one wyrzucone. Państwa pracownicy ( byli i obecni) mają również prawo do ochrony ich danych osobowych, by zostały zniszczone zanim zostaną wyrzucone. Dlatego my proponujemy profesjonalne zniszczenie tych dokumentów z zachowaniem procedury poufności.

 

SZEŚĆ POWODÓW DLACZEGO WEWNĘTRZNY PERSONEL FIRMY NIE POWINIEN NISZCZYĆ DOKUMENTÓW:
 • Będą widzieli wszystkie kluczowe dokumenty firmy (listy płac, rozrachunki itp),
 • Niszczenie będzie ich denerwować czego konsekwęcją są zazwyczaj stosy niezniszczonych dokumentów w koszu,
 • Niezadowoleni pracownicy mogą mieć chęć zemszczenia się i mogą próbować przekazywać dane, które trafią w ich ręce konkurencji,
 • Nigdzie nie ma potwierdzenia zniszczenia dokumentów (Certyfikat Zniszczenia) co może być przydatne przy różnego rodzaju kontrolach księgowych,
 • Powstałe przy zniszczeniu ścinki nie są przetwarzane tylko wyrzucane na śmietnik a to nie jest dobrym zabezpieczeniem,
 • Niszczarki biurowe niszczą w duże kawałki co może umożliwić poskładanie dokumentu w jedną całość.

ROTEX EŁK gwarantuje konsekwentnie godną zaufania usługę i pewne postępowanie oparte na konkurencyjnych cenach.

Obojętnie, którą usługę Państwo wybierzecie, dostarczymy Certyfikat Zniszczenia. Poświadcza on datą proces zniszczenia co pozostawia ślad dla kontroli księgowej.

Przebieg Procesu:

 • Zapakowanie materiału przeznaczonego do zniszczenia w worki transportowe;
 • Założenie na każdy worek atestowanej, jednorazowej plomby bankowej z indywidualnym numerem;
 • Zważenie i transport dokumentów od Zleceniodawcy do miejsca realizacji usługi;
 • Zniszczenie dokumentów na atestowanych urządzeniach;
 • Możliwość asysty przedstawiciela firmy lub rejestracja etapu niszczenia na taśmie wideo (opcja);
 • Przekazanie ścinek do powtórnego przerobu z zakładach celulozowych;
 • Wystawienie certyfikatu zniszczenia